27 januari 2023

Hoe zou een zoekmachine met chatbotfunctie eruit kunnen gaan zien?

Terug

Het grote probleem van AI (kunstmatige intelligentie) is op het moment dat het slechte of onbetrouwbare informatie presenteert als waardevol en ‘echt’ lijkend. Google zegt dat het prioriteit zal geven aan "het juist presenteren van feiten, het waarborgen van de veiligheid en het verwijderen van verkeerde informatie". Het bedrijf werkt ook aan manieren om te beoordelen of de technologie eerlijk en ethisch toegepast wordt. Google is de afgelopen jaren voorzichtig te werk gegaan als het gaat om het uitbrengen van nieuwe AI-producten. Het bedrijf kreeg hevige kritiek na het ontslaan van twee vooraanstaande onderzoekers op het gebied van ‘ethiek van kunstmatige intelligentie’. De twee hadden kritiek op AI-taalmodellen en wees op de neiging van AI om vooroordelen in hun trainingsgegevens te versterken en valse informatie als feit te presenteren. Denk bijvoorbeeld aan de Toeslagenaffaire, waarbij er bovenmatig gecontroleerd op buitenlandse namen.

Strenge beperkingen

Google legt in ieder geval strenge beperkingen op aan de verzoeken die gebruikers aan deze systemen kunnen doen. Dit bleek bijvoorbeeld al op een niet-openbare demo in 2021 van een systeem vergelijkbaar met ChatGPT. Hoe dit uiteindelijk in Google Search zal gaan uitpakken, is echter nog een vraag waarop we zeer binnenkort het antwoord kunnen verwachten.
Andere nieuwe producten die op stapel staan, omvatten een tool voor het genereren van afbeeldingen, een app voor het testen van productprototypes en een reeks tools, genaamd MakerSuite, die andere bedrijven kunnen gebruiken om AI-prototypes te maken vanuit een browservenster.

image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor