07 april 2023

Massaontslag Google in Europa moeizamer

Terug

Het ontslaan van medewerkers in Europese landen blijkt voor Google toch minder makkelijk te gaan dan in de Verenigde Staten het geval is. Uit dit laatste land kwamen verhalen naar buiten dat werknemers merkten dat ze ontslagen waren doordat ze niet meer konden inloggen. In de Europese landen is de werknemer beter beschermd, en is Google verplicht om met de Ondernemingsraad te onderhandelen over massaontslag. En dan kan het lang gaan duren.

In Frankrijk probeert Google mensen nu uit vrije wil ontslag te laten nemen met gulle vertrekregelingen; dat land kent strenge regels voor ontslag. Daar, en in Duitsland, worden werknemers van Google dan ook het minst, of zelfs helemaal niet getroffen door de ontslaggolf.

Internationale Ondernemingsraad

Ondertussen hebben vakbonden een internationale Ondernemingsraad opgericht voor Google, die geldt voor de EU-landen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Naar verwachting is deze raad over zes maanden operationeel. Door de aanwezigheid van deze raad, die in Dublin zetelt, zal Google zijn werknemers voortaan eerder op de hoogte moeten stellen van reorganisaties. Volgens de voorzitter van de Amerikaanse Alphabet Workers Union is het inspirerend om te zien ‘hoe zaken elders zijn geregeld en waar mensen dus voor kunnen vechten’.

image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor