31 maart 2023

Nieuwe beelden Google Earth Timelapse

Terug

De functie ‘Timelapse’ in Google Earth is nu uitgebreid met nieuwe beelden uit de jaren 2021 en 2022. Google Earth Timelapse laat nu zien hoe de aarde van bovenaf veranderde in de periode 1984-2022. Het geeft daarmee een inzichtelijk, maar ook wel verontrustend beeld van de veranderingen die de aarde in die jaren doorgemaakt heeft, van bovenaf gezien.
Je ziet bijvoorbeeld hoe steden steeds meer ruimte in beslag nemen, zeker snelgroeiende steden als Nairobi of Lagos. Zie hoe de gletsjers zich in de loop der jaren steeds verder terugtrekken, of hoe het Aral-meer steeds kleiner wordt als gevolg van uitdroging en overmatig onttrekking van water voor irrigatie van de omringende katoenplantages. Of zie hoe landbouwgebieden met graan in Egypte in schril contrast staan met het omliggende woestijnlandschap, dankzij irrigatie.
Maar je ziet ook hoe meanderende rivieren in de loop van de tijd verschuiven in het Amazone-regenwoud, en manieren waarop steden zich hebben aangepast in de strijd tegen klimaatverandering, zoals de verschijning van offshore-windparken en van een grootschalige zonne-installatie in Granada.


Google Timelapse geeft daarmee een goed beeld van de impact van de mens, en de gevolgen van de klimaatopwarming in de afgelopen bijna 40 jaar.

Google Earth

Google Earth is een 4D-interactieve kaart, die is samengesteld uit miljoenen satellietfoto’s van het Landsat-programma van de United States Geological Survey (het eerste en langstlopende civiele aardobservatie-programma ter wereld) en het Copernicus-programma van de Europese Unie.


Er is een bibliotheek beschikbaar met meer dan 800 Timelapse-video's voor meer dan 300 locaties op g.co/TimelapseVideos. Of bekijk de documentaire The Territory uit 2022, die Timelapse gebruikt om de ontbossing in het Amazonegebied en het effect ervan op lokale gemeenschappen te laten zien.

 

image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor image decor